България се нуждае от свой собствен икономически и социален модел на развитие

Блог

България се нуждае от свой собствен икономически и социален модел на развитие

Политиката,  стопанството, обществото  като  цяло  са изправени пред национални и глобални предизвикателства: глобализация и дигитализация на света, драматична   демографска промяна, нарастващо социално неравенство и мощни миграционни процеси, промяна в климата и намаляване на биологичното разнообразие. Динамиката на икономическото развитие в световен мащаб се премества все повече към азиатските и латиноамериканските страни. Конюнктурните кризи, рязкото спадане

Виж повече

Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015 – 2025 г.

Р Е З Ю М Е на БЯЛА КНИГА за нова високотехнологична индустриализация 2015 – 2025 г. България се нуждае от нов икономически модел Политиката, стопанството, обществото като цяло са изправени пред национални и глобални предизвикателства: глобализация и дигитализация на света, драматична демографска промяна и мощни миграционни процеси, нарастващи проблеми с трудовата заетост и увеличаващо се социално неравенство, промяна в

Виж повече